This post is also available in: English suomi Русский Svenska

Elättioigevuspuoloveh

Elättioigevuspuoloveh EOP on roinnuhes tahtos nostua elättilöin oigevuot poliitiekkah. Lähitulevažuon piätökset miäritetäh, minjyttyzen eloiymbäristön jätämmö perindökse tulieloile sugupolviloile.

Elättioigevuot ollah tärgies azemas, konzu kačommo meijän aijan suurii probliemoi, kui ymbäristöongelmii da eriarvožuttu. Elättilöin tevokastuotando ravendau ilmastonmuutostu sego on yhtevyös social’noin eriarvožuon da ebäoigevuonmugažuonke. Näimmö, što elättilöin oigevuksien huomavoh ottamine on luonnolline čuasti muuloin eriarvostajien rakendehien riiččimisty.

EOP:n tarkoituksennu on ozuttua suundua kestäjäh da oigevuonmugazeh tulevažuoh, kudamas kunnivoijah kaikkie elämiä. Meijän aigomus on, što neče roih zakonanannandollizien da hallindollizien toimenpidoloin sego informiiruičendan da tiijonsuamizen kauti.

Myö elämmö kanzoinvälizes muailmas, kus meijän argipäiväzet valličendat vaikutetah loitos meijän oman eloipiirin ulgopuolele. Tämän täh muutandu parembah roih alovehellizien piätöksien kauti. Meijän aigomuksen mugah Suomi vastuau kogomuailmallizih probliemoih ruadajen ezimerkinny kestäjämbäs da oigevuonmugazembas yhteskunnas, kus elättiyksilön elämän tuotandollistamistu ei enämbi oigevuteta lihanormal.