This post is also available in: English Русский Svenska karjala

Eläinoikeuspuolueen tulevaisuusohjelma on julkaistu

Millainen olisi tulevaisuus, jossa toteutuisi lajiriippumaton oikeudenmukaisuus? Millainen olisi tulevaisuus, jossa lihanormin ja lajisorron käytänteet olisi tunnistettu ja purettu? Millaista olisi elää kohtuuden, väkivallattomuuden ja elonkirjon mahdollistavassa yhteiskunnassa?


Lue koko ohjelma täältä.

Kuntavaalit 2021

Eläinoikeuspuolue (EOP) on syntynyt halusta nostaa eläinoikeudet mukaan politiikkaan. Lähitulevaisuuden päätökset tulevat määrittelemään, millaisen elinympäristön jätämme perinnöksi tuleville sukupolville.

Eläinoikeudet ovat keskeisessä asemassa tarkasteltaessa aikamme suuria haasteita kuten ympäristöongelmia ja epätasa-arvoa. Eläinten tehotuotanto nopeuttaa ilmastonmuutosta sekä kietoutuu yhteen sosiaalisen eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kanssa. Näemme, että eläinten oikeuksien huomiointi on luonnollinen osa muiden eriarvoistavien rakenteiden purkamisen jatkumoa.

EOP:n tarkoituksena on näyttää suuntaa kestävään ja oikeudenmukaiseen tulevaisuuteen, jossa arvostetaan  kaikkea elämää. Tavoitteenamme on, että tämä tapahtuu lainsäädännöllisten ja hallinnollisten toimenpiteiden sekä tiedottamisen ja valistuksen avulla.

Elämme kansainvälisessä maailmassa, jossa arkipäiväiset valintamme vaikuttavat kauas elinpiirimme ulkopuolelle. Tämän vuoksi muutos parempaan tapahtuu paikallisilla ratkaisuilla. Visiossamme Suomi tulee vastaamaan globaaleihin haasteisiin toimimalla esimerkkinä kestävämmästä ja oikeudenmukaisemmasta yhteiskunnasta, jossa eläinyksilön elämän tuotteistamista ei enää oikeuteta lihanormin avulla.

Tilaa Eläinoikeuspuolueen uutiskirje

POLIITTINEN VALLANKUMOUS ELÄIMILLE JA IHMISILLE

Eläinoikeuspuolue tavoittelee poliittista vallankumousta demokraattisin keinoin. Visionamme on yhteiskunta, jossa kaikilla elollisilla olennoilla on oikeus omaan elämäänsä ja vapauteen, joita rajoittavat ainoastaan toisten yksilöiden vastaavat oikeudet. EOP:n päämääränä on uudistaa nykyinen lihanormiin perustuva yhteiskuntamalli, joka sallii eläinten eettisesti ja ekologisesti kestämättömän käytön ihmisen tuotantovälineinä, ravintona, viihdykkeinä ja asusteina.

Emme aja eläimille ihmisoikeuksia, vaan yksilön oikeutta lajityypilliseen elämään. Politiikkamme vallankumouksellisuus perustuu näkemykseen siitä, että ihmisillä on moraalisina olentoina velvollisuus huomioida muiden lajien tarpeet yhteiskuntaamme rakennettaessa.

Lataa puolueohjelmamme » Tutustu manifestiimme »